Versace by Rosenthal

GORGONA 55CM VASE

SKU: 14095-102845-26055

₱235,000
Vase 55 cm