Versace by Rosenthal

GORGONA 36CM VASE

SKU: 14095-102845-26036

₱72,000
Vase 36 cm