Versace by Rosenthal

GORGONA 26CM VASE

SKU: 14095-102845-26026

₱27,800
Vase 26 cm