Versace by Rosenthal

GORGONA 24CM ASHTRAY

SKU: 14095-102845-27243

₱27,800
Ashtray 24 cm