Versace by Rosenthal

GORGONA 23CM VASE

SKU: 14095-102845-26023

₱31,500
Vase 23 cm