Versace by Rosenthal

GORGONA 18CM VASE

SKU: 14095-102845-26018

₱22,500
Vase 18 cm