Versace by Rosenthal

GORGONA 14CM ASHTRAY

SKU: 14095-102845-27233

₱16,000
Ashtray 14 cm